Старият Завет

Новият Завет

Малахия 2:15 Ревизиран (BG1940)

Защото не направи ли Той <двамата> един <човек>, Ако и да имаше още от духа< на живота? >И защо един? За да очаква набожно потомство. Затова внимавайте в похотите си, И никой да не постъпва невярно към жената на младостта си.

Прочетете пълната глава Малахия 2

Изглед Малахия 2:15 в контекст