Старият Завет

Новият Завет

Изход 1:22 Ревизиран (BG1940)

Тогава Фараон заръча на всичките си люде, като каза: Всеки син, който се роди <на евреите>, хвърляйте го в Нил {Еврейски: Реката.}, а всяка дъщеря оставяйте жива.

Прочетете пълната глава Изход 1

Изглед Изход 1:22 в контекст