Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 8:34 Ревизиран (BG1940)

И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и проклетиите, според всичко каквото бе написано в книгата на закона.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 8

Изглед Исус Навиев 8:34 в контекст