Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 24:2 Ревизиран (BG1940)

И Исус каза на всичките люде: Така говори Господ Израилевият Бог: В старо време оттатък реката живееха бащите ви, Тара, Авраамовият баща и Нахаровият {Грешка в изданието от 1940 г., трябва да е "Нахоровият".} баща, и служеха на други богове.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 24

Изглед Исус Навиев 24:2 в контекст