Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 18:3 Ревизиран (BG1940)

Исус, прочее, каза на израилтяните: До кога ще немарите да отидете и завладеете земята, която ви е дал Господ Бог на бащите ви?

Прочетете пълната глава Исус Навиев 18

Изглед Исус Навиев 18:3 в контекст