Старият Завет

Новият Завет

Исус Навиев 10:42 Ревизиран (BG1940)

Всички тия царе и земята им Исус превзе изведнъж, защото Господ Израилевият Бог воюваше за Израиля.

Прочетете пълната глава Исус Навиев 10

Изглед Исус Навиев 10:42 в контекст