Старият Завет

Новият Завет

Езекил 28:5 Ревизиран (BG1940)

с голямата си мъдрост ти си придобил богатството си чрез търговията си, и сърцето ти се е надигнало поради богатството ти);

Прочетете пълната глава Езекил 28

Изглед Езекил 28:5 в контекст