Старият Завет

Новият Завет

Ездра 3:4 Ревизиран (BG1940)

И пазиха празника на шатроразпъването, според предписаното, и <принасяха> ежедневните всеизгаряния на брой както бе наредено, според определеното за всеки ден,

Прочетете пълната глава Ездра 3

Изглед Ездра 3:4 в контекст