Старият Завет

Новият Завет

Еремия 43:2 Ревизиран (BG1940)

тогава проговориха Азария Осаиевият син, Иоанан Кариевият син, и всичките горделиви мъже, като рекоха на Еремия: Лъжливо говориш ти. Господ нашият Бог не те е пратил да речеш: Не отивайте в Египет да пришелствувате там;

Прочетете пълната глава Еремия 43

Изглед Еремия 43:2 в контекст