Старият Завет

Новият Завет

Еклесиаст 3:14 Ревизиран (BG1940)

Познах, че всичко що прави Бог ще бъде вечно; Не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него; И Бог е направил <това>, за да се боят <човеците от> Него.

Прочетете пълната глава Еклесиаст 3

Изглед Еклесиаст 3:14 в контекст