Старият Завет

Новият Завет

Данаил 8:5 Ревизиран (BG1940)

А като размишлявах, ето, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята; и козелът имаше бележит рог между очите си.

Прочетете пълната глава Данаил 8

Изглед Данаил 8:5 в контекст