Старият Завет

Новият Завет

Данаил 1:2 Ревизиран (BG1940)

И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Иоакима и част от съдовете на Божия дом; и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя бог, и съдовете внесе в съкровищницата на своя бог.

Прочетете пълната глава Данаил 1

Изглед Данаил 1:2 в контекст