Старият Завет

Новият Завет

Числа 33:26 Ревизиран (BG1940)

Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.

Прочетете пълната глава Числа 33

Изглед Числа 33:26 в контекст