Старият Завет

Новият Завет

Числа 3:46 Ревизиран (BG1940)

А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,

Прочетете пълната глава Числа 3

Изглед Числа 3:46 в контекст