Старият Завет

Новият Завет

Числа 24:8 Ревизиран (BG1940)

Бог го изведе из Египет; Има сила, както див вол; Ще пояде неприятелските нему народи, Ще строши костите им, и ще ги удари със стрелите си.

Прочетете пълната глава Числа 24

Изглед Числа 24:8 в контекст