Старият Завет

Новият Завет

Числа 18:26 Ревизиран (BG1940)

Говори на левитите, казвайки им: Когато вземате от израилтяните десетъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десетък от десетъка за възвишаем принос Господу.

Прочетете пълната глава Числа 18

Изглед Числа 18:26 в контекст