Старият Завет

Новият Завет

Битие 21:4 Ревизиран (BG1940)

И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаака, според както Бог му беше заповядал.

Прочетете пълната глава Битие 21

Изглед Битие 21:4 в контекст