Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:5 Ревизиран (BG1940)

Ако дойдеха крадци при тебе, Или разбойници през нощта, (Как биде изтребен ти!) Нямаше ли да заграбят <само> колкото им е доволно? Ако гроздоберци дойдеха при тебе, Нямаше ли да оставят пабирък?

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:5 в контекст