Старият Завет

Новият Завет

Авдий 1:18 Ревизиран (BG1940)

Якововият дом ще бъде огън, И Иосифовият дом като пламък; А Исавовият дом като слама; И те ще я запалят и ще я изгорят, Тъй щото никой няма да остане от Исавовия дом; Защото Господ изговори това.

Прочетете пълната глава Авдий 1

Изглед Авдий 1:18 в контекст