Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:5 Ревизиран (BG1940)

Пред Него вървеше морът, И мълнии излизаха под нозете Му.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:5 в контекст