Старият Завет

Новият Завет

Авакум 3:15 Ревизиран (BG1940)

С конете Си преминал си морето, Натрупаните много води.

Прочетете пълната глава Авакум 3

Изглед Авакум 3:15 в контекст