Старият Завет

Новият Завет

Авакум 2:5 Ревизиран (BG1940)

При това, понеже виното е коварник, Той е високоумен човек, който не мирува, Който разширява охотата си като преизподня, И, като смъртта, не се насища, Но събира при себе си всичките народи, И натрупва при себе си всичките племена.

Прочетете пълната глава Авакум 2

Изглед Авакум 2:5 в контекст