Старият Завет

Новият Завет

Авакум 1:11 Ревизиран (BG1940)

Тогава духът му се изменя; Преминава <като завоевател>, и върши нечестие, Като прави силата си свой бог.

Прочетете пълната глава Авакум 1

Изглед Авакум 1:11 в контекст