Старият Завет

Новият Завет

Амос 7:5 Ревизиран (BG1940)

Тогава рекох: Господи Иеова, престани, моля Ти се! Как да се издигне Яков? защото е малък.

Прочетете пълната глава Амос 7

Изглед Амос 7:5 в контекст