глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Старият Завет

Новият Завет

Амос 6 Ревизиран (BG1940)

1. Горко на охолните в Сион, И на живеещите безгрижно в Самарийската планина, На бележитите мъже от главния между народите, При които дохожда Израилевия дом!

2. Минете в Халне та вижте; И от там идете в големия Емат; Тогава слезте в Гет филистимски; Те по-щастливи ли са от тия царства? Или техният предел по-голям ли е от вашия предел?

3. Вие, които отдалечавате <от себе си> лошия ден, И приближавате седалището на насилието, -

4. Които лежите на постелки от слонова кост, Простирате се на леглата си, И ядете агнетата от стадото И телците отсред обора, -

5. Които пеете празни песни по звука на псалтира, И си изнамирате музикални инструменти както Давида, -

6. Които пиете вино с <цели> паници, И се мажете с изрядни масла, А за бедствието на Иосифа не скърбите, -

7. По тая причина, тези ще отидат сега в плен С първите, които ще бъдат пленени, И шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят.

8. Господ Иеова се закле в Себе Си, Казва Господ, Бог на Силите <и рече>: Аз се гнуся от надменността на Якова, И мразя палатите му; Затова ще предам града и всичко що има в него.

9. И десет човека, ако останат в една къща, Те <един по един> ще измрат;

10. И когато някой роднина на един <умрял>, Или оня, който ще го гори, го дигне да изнесе костите из къщата, Ако рече на онзи, който се намира по-навътре в къщата: Има ли още някой с тебе? И той отговори: Няма, Тогава ще рече: Мълчи, Защото не бива да споменем името Господно.

11. Защото, ето, Господ заповядва, И голямата къща ще бъде поразена с проломи, И малката къща с пукнатини.

12. Могат ли конете да тичат по скала? Може ли някой да оре <там> с волове? Но вие обърнахте правосъдието в жлъчка, И плодът на правдата в пелин, -

13. Вие, които се радвате за нещо, което е суета, Които казвате: Не придобихме ли си могъщество със своята си сила?

14. Но, ето, Аз ще подигна народ против вас, доме Израилев, Казва Господ, Бог на Силите; И те ще ви притесняват От прохода на Емат до потока на пустинята.