глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Старият Завет

Новият Завет

Амос 3 Ревизиран (BG1940)

1. Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, - против целия род, <рече> <Господ>, който възведох от Египетската земя, като казах:

2. Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.

3. Ще ходят ли двама заедно, Ако не се съгласят?

4. Ще изреве ли лъвът в леса Ако няма лов? Ще издаде ли гласа си младият лъв от леговището си Ако не е хванал нещо?

5. Може ли птица да попадне в клопка на земята Дето няма примка за нея? Скача ли примка от земята Без да е хванала нещо?

6. Може ли да засвири тръба в град И людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град И да не го е направил Господ?

7. Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.

8. Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Иеова изговори; кой не ще пророкува?

9. Прогласете в палатите на Азот И в планините на Египетската земя, И речете: Съберете се по планините на Самария Та вижте големите метежи всред нея, И какви насилия има вътре в нея.

10. Защото казва Господ: Ония, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж, Не знаят да вършат правото.

11. Затова, така казва Господ, Иеова: Неприятел ще окръжава земята <ти>, И ще смъкне от тебе силата ти, И палатите ти ще бъдат разграбени.

12. Така казва Господ: Както овчарят изтръгва из лъвовите уста Две колена, или част от ухо, Така ще изтръгнат израилтяните, Които в Самария седят в ъгъла на постелка И на копринени възглавници на легло.

13. Слушайте и предупредете Якововия дом, Казва Господ Иеова, Бог на Силите,

14. Че в деня, когато нанеса наказание върху Израиля за престъплението му, Ще накажа и жертвениците на Ветил, И роговете на жертвеника ще се отсекат и ще паднат на земята.

15. Още ще поразя зимната къща заедно с лятната къща, Къщите от слонова кост ще се съсипят, И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.