Старият Завет

Новият Завет

Амос 1:6 Ревизиран (BG1940)

Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието му>, Защото плениха всичките <Ми> люде, За да ги предадат на Едома;

Прочетете пълната глава Амос 1

Изглед Амос 1:6 в контекст