глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Старият Завет

Новият Завет

Амос 1 Ревизиран (BG1940)

1. Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които <чу във> видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.

2. И рече: Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.

3. Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото вършаха Галаад с железни дикани;

4. Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.

5. Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.

6. Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието му>, Защото плениха всичките <Ми> люде, За да ги предадат на Едома;

7. Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите му.

8. Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон онзи, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.

9. Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя< наказанието> им, Защото предадоха всичките <Ми> люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;

10. Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.

11. Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието> му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;

12. Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.

13. Така казва Господ: Поради три престъпления на амонците, Да! поради четири, няма да отменя <наказанието> им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят пределите си;

14. Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите му, Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;

15. И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.