Старият Завет

Новият Завет

Агей 2:18 Ревизиран (BG1940)

Но сега, размислете <как ще бъде> от днес нататък, - от двадесет и четвъртия ден на деветия <месец>, - от деня, когато се положи основата на Господния храм, - размислете го:

Прочетете пълната глава Агей 2

Изглед Агей 2:18 в контекст