Старият Завет

Новият Завет

4 Царе 19:28 Ревизиран (BG1940)

Понеже буйството ти против Мене, И надменността ти стигнаха до ушите Ми, Затова ще туря куката Си в ноздрите ти, И юздата Си в устните ти, Та ще те върна през пътя, по който си дошъл.

Прочетете пълната глава 4 Царе 19

Изглед 4 Царе 19:28 в контекст