Старият Завет

Новият Завет

3 Царе 21:26 Ревизиран (BG1940)

и който извърши много мерзости като следваше идолите, съвсем, както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израилтяните).

Прочетете пълната глава 3 Царе 21

Изглед 3 Царе 21:26 в контекст