Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:5 Ревизиран (BG1940)

А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали <вече> всичко това), че Господ, като избави веднъж <Своя> народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха,

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:5 в контекст