Старият Завет

Новият Завет

Юда 1:21 Ревизиран (BG1940)

пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

Прочетете пълната глава Юда 1

Изглед Юда 1:21 в контекст