Старият Завет

Новият Завет

Яков 1:20 Ревизиран (BG1940)

защото човешкият гняв не върши Божията правда.

Прочетете пълната глава Яков 1

Изглед Яков 1:20 в контекст