Старият Завет

Новият Завет

Тит 1:10 Ревизиран (BG1940)

Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните,

Прочетете пълната глава Тит 1

Изглед Тит 1:10 в контекст