Старият Завет

Новият Завет

Римляни 6:23 Ревизиран (BG1940)

Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Прочетете пълната глава Римляни 6

Изглед Римляни 6:23 в контекст