Старият Завет

Новият Завет

Римляни 2:7 Ревизиран (BG1940)

вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;

Прочетете пълната глава Римляни 2

Изглед Римляни 2:7 в контекст