Старият Завет

Новият Завет

Римляни 10:18 Ревизиран (BG1940)

Но казвам: те не са ли чули? Наистина, <чули> са: - "По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до краищата на вселената".

Прочетете пълната глава Римляни 10

Изглед Римляни 10:18 в контекст