Старият Завет

Новият Завет

Римляни 10:15 Ревизиран (BG1940)

И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"

Прочетете пълната глава Римляни 10

Изглед Римляни 10:15 в контекст