Старият Завет

Новият Завет

Откровение 8:4 Ревизиран (BG1940)

И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите.

Прочетете пълната глава Откровение 8

Изглед Откровение 8:4 в контекст