глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Старият Завет

Новият Завет

Откровение 8 Ревизиран (BG1940)

1. И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час.

2. И видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, се дадоха седем тръби.

3. И друг ангел дойде, та застана пред олтара, държейки златна кадилница; и нему се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола.

4. И кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите.

5. И ангелът взе кадилницата, напълни я с огън от олтара и хвърли <огъня> на земята; и настанаха гръмове и гласове, светкавици и трус.

6. И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят.

7. Като затръби първият <ангел>, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха хвърлени на земята; и третата част на земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.

8. И като затръби вторият ангел, <нещо> като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето; и третата част от морето стана кръв,

9. та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето; и третата част от корабите биде унищожена.

10. И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху третата част от реките и върху водните извори.

11. А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.

12. И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето, и третата част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях, и третата част от деня да не свети, така и <третата част> от нощта.

13. И видях, и чух един орел, който летеше всред небето, и казваше с висок глас: Горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят.