Старият Завет

Новият Завет

Откровение 7:3 Ревизиран (BG1940)

Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.

Прочетете пълната глава Откровение 7

Изглед Откровение 7:3 в контекст