Старият Завет

Новият Завет

Откровение 22:15 Ревизиран (BG1940)

А отвън са псетата {Виж. Фил. 3:2.}, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.

Прочетете пълната глава Откровение 22

Изглед Откровение 22:15 в контекст