Старият Завет

Новият Завет

Откровение 21:11 Ревизиран (BG1940)

и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.

Прочетете пълната глава Откровение 21

Изглед Откровение 21:11 в контекст