Старият Завет

Новият Завет

Откровение 2:1 Ревизиран (BG1940)

До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;

Прочетете пълната глава Откровение 2

Изглед Откровение 2:1 в контекст