Старият Завет

Новият Завет

Откровение 10:11 Ревизиран (BG1940)

Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе.

Прочетете пълната глава Откровение 10

Изглед Откровение 10:11 в контекст