Старият Завет

Новият Завет

Матей 9:3 Ревизиран (BG1940)

И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулствува.

Прочетете пълната глава Матей 9

Изглед Матей 9:3 в контекст