Старият Завет

Новият Завет

Матей 2:23 Ревизиран (BG1940)

дойде и се засели в един град наречен Назарет; за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей.

Прочетете пълната глава Матей 2

Изглед Матей 2:23 в контекст