Старият Завет

Новият Завет

Матей 16:10 Ревизиран (BG1940)

нито седемте хляба на четирите хиляди души, и колко кошници събрахте?

Прочетете пълната глава Матей 16

Изглед Матей 16:10 в контекст