Старият Завет

Новият Завет

Матей 10:23 Ревизиран (BG1940)

А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

Прочетете пълната глава Матей 10

Изглед Матей 10:23 в контекст